д.м.г

Русија се приклучува во центарот на СЕФ за четвртата индустриска револуција

Русија ќе преземе водечка улога во обликувањето на Четвртата индустриска револуција. Денеска водечките претставници на Руската Федерација и Светскиот економски форум го објавија формирањето на