Заштита на податоците

 

Вашите права како субјект на податоците

Следните права можете да ги остварите во секое време користејќи ги деталите за контакт на нашиот службеник за заштита на податоците:

Информации за вашите податоци зачувани од нас и нивната обработка (чл. 15 GDPR – General Data Protection Regulation),
Корекција на неточни лични податоци (чл. 16 GDPR),
Бришење на вашите податоци складирани од наша страна (чл. 17 GDPR),
Ограничување на обработката на податоците ако сè уште не смееме да ги бришеме вашите податоци заради законски обврски (чл. 18 GDPR),
Приговор за обработка на вашите податоци од наша страна (чл. 21 GDPR) и
Преносливост на податоци, под услов да сте се согласиле на обработката на податоците или да сте склучиле договор со нас (чл. 20 GDPR-General).

Ако ни дадовте согласност, можете да ја отповикате во кое било време со ефект во иднина.

Можете да контактирате со надзорен орган со жалба во секое време, на пр. Б. до одговорниот надзорен орган на сојузната држава на вашето место на живеење или до органот одговорен за нас како одговорно тело.

 

Колекција на општи информации кога ја посетувате нашата веб-страница
Вид и цел на обработка:

Кога пристапувате на нашата веб-страница, т.е. ако не се регистрирате или на друг начин дадете информации, информациите од општ карактер автоматски се снимаат. Оваа информација (датотеки за евиденција на серверот) вклучува, на пример, видот на веб-прелистувачот, користениот оперативен систем, името на доменот на вашиот Интернет-оператор, вашата IP-адреса и слично.

Особено, тие се обработуваат за следниве цели:

Обезбедување врска без проблеми со веб-страницата,
Обезбедување непречена употреба на нашата веб-страница,
Евалуација на безбедноста и стабилноста на системот, како и
за оптимизирање на нашата веб-страница.

Ние не ги користиме вашите податоци за да донесеме заклучоци за вас лично. Информациите од овој тип можат статистички да се проценуваат анонимно од наша страна со цел да се оптимизира нашата веб-страница и технологијата што стои зад неа.
Правна основа и легитимен интерес:

Обработката се одвива во согласност со чл. 6, став 1, GDPR, врз основа на нашиот легитимен интерес за подобрување на стабилноста и функционалноста на нашата веб-страница.
Приемник:

Приматели на податоците може да бидат даватели на технички услуги кои дејствуваат како процесори за работење и одржување на нашата веб-страница.

 

Период на чување:

Податоците ќе бидат избришани штом веќе не се потребни за целите на истражувањето. За податоците користени за обезбедување на веб-страницата, ова обично се случува кога соодветната сесија завршила.

Потребна одредба:

Обезбедувањето на гореспоменатите лични податоци не е потребно со закон или договор. Без IP-адреса, услугата и функционалноста на нашата веб-страница не можат да бидат загарантирани. Покрај тоа, индивидуалните услуги може да не бидат достапни или ограничени. Од оваа причина, не е можна никаква противречност.

 

Функција за коментар
Вид и цел на обработка:

Кога корисниците оставаат коментари на нашата веб-страница, покрај овие информации се зачувуваат и времето на нивното создавање и корисничкото име што претходно ги избрал посетителот на веб-страницата. Ова е за наша безбедност, бидејќи можеме да бидеме кривично гонети за незаконска содржина на нашата веб-страница, дури и ако е креирана од корисници.
Правна основа:

Обработката на податоците внесени како коментар се заснова на легитимен интерес (чл. 6 став. 1 литар од г. GDPR).

Со обезбедување на функцијата за коментари, ние би сакале да ви овозможиме лесна интеракција. Информациите што ќе ги дадете ќе бидат зачувани за целите на обработка на барањето и за можни следни прашања.

Приемник:

Приматели на податоците може да бидат обработувачи на договори.

Период на чување:

Податоците ќе бидат избришани штом веќе не се потребни за целите на истражувањето. Ова обично е случај кога комуникацијата со корисникот е завршена и компанијата може да заклучи од околностите дека предметното прашање е конечно расчистено. Го задржуваме правото да бришеме без да даваме причини и без претходни или последователни информации.

Исто така, може да не натерате да го избришеме вашиот коментар во секое време. За да го направите ова, ве молиме, напишете е-пошта до службеникот за заштита на податоците наведени подолу или до лицето одговорно за заштита на податоците и пренесете ја врската до вашиот коментар и, за идентификација, на е-поштата што се користи за создавање на коментарот.

Потребна одредба:

Обезбедувањето на вашите лични податоци е доброволно. Без да ги обезбедиме вашите лични податоци, не можеме да ви овозможиме пристап до нашата функција за коментар.

 

Билтен
Вид и цел на обработка:

За достава на нашиот билтен, собираме лични податоци што ни се пренесуваат преку влезна маска.

Потребна ни е валидна адреса за е-пошта за ефективна регистрација. Со цел да провериме дали регистрацијата е направена од сопственикот на адреса за е-пошта, ние ја користиме постапката „двојно вклучување“. За таа цел, ние ја најавуваме регистрацијата за билтенот, испраќањето е-пошта за потврда и приемот на бараниот одговор. Понатамошните податоци не се собираат.

Правна основа:

Врз основа на вашата изречно дадена согласност (чл. 6 став. 1 г. GDRP), ние редовно ќе ви го испраќаме нашиот билтен или споредливи информации по е-пошта на вашата наведена адреса за е-пошта.

Можете да ја одземете вашата согласност за зачувување на вашите лични податоци и неговата употреба за испраќање на билтенот во кое било време, со ефект во иднина. Во секој билтен има соодветна врска. Можете исто така да се откажете од претплатата директно на оваа веб-страница во кое било време или да не известите за вашето отповикување користејќи ја опцијата за контакт дадена на крајот од ова известување за заштита на податоците.

Приемник:

Приматели на податоците може да бидат обработувачи на договори.

Период на чување:

Во овој контекст, податоците ќе се обработуваат само додека е достапна соодветната согласност. Тогаш тие ќе бидат избришани.

Потребна одредба:

Обезбедувањето на вашите лични податоци е доброволно, само врз основа на ваша согласност. За жал, не можеме да ви го испратиме нашиот билтен без ваша согласност.

 

Одземање на согласност:

Можете да ја одземете вашата согласност за зачувување на вашите лични податоци и неговата употреба за испраќање на билтенот во кое било време, со ефект во иднина. Откажувањето може да се побара преку врската содржана во секоја е-пошта или од службеникот за заштита на податоците наведени подолу или од лицето одговорно за заштита на податоците.

 

Oбразец за контакт
Вид и цел на обработка:

Податоците што ги внесувате ќе бидат зачувани заради индивидуална комуникација со вас. За да го направите ова, мора да наведете валидна адреса за е-пошта и вашето име. Ова се користи за доделување на барањето и потоа одговарање на тоа. Спецификацијата на понатамошните податоци е опционална.
Правна основа:

Обработката на податоците внесени во формуларот за контакт се одвива врз основа на легитимен интерес (чл. 6 став 1 осл. F GDPR).

Со обезбедување на образецот за контакт, би сакале да ви олесниме да контактирате со нас. Информациите што ќе ги дадете ќе бидат зачувани за целите на обработка на барањето и за можни следни прашања.

Ако контактирате со нас за да прашате за понуда, податоците внесени во формуларот за контакт ќе бидат обработени со цел да се извршат преддоговорни мерки (чл. 6 став. 1 лит. Б. GDPR).
Приемник:

 

Приматели на податоците може да бидат обработувачи на договори.

Период на чување:

Податоците ќе бидат избришани најдоцна во рок од 6 месеци по обработката на барањето.

Ако постои договорна врска, ние сме предмет на законски периоди на задржување според германскиот трговски законик и ги бришеме вашите податоци по истекот на овие периоди.

Потребна одредба:

Обезбедувањето на вашите лични податоци е доброволно. Сепак, можеме да го обработиме вашето барање само ако ни дадете име, адреса за е-пошта и причината за барањето.

 

Употреба на библиотеки за скрипти (веб-фонтови на Google)

Со цел да ја претставиме нашата содржина правилно и графички привлечна низ прелистувачите, ние користиме „Google Web Fonts“ од Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД; во натамошниот текст „Google“) за прикажување на фонтови.

Можете да најдете повеќе информации за Google Fonts на Google на https://developers.google.com/fonts/faq и во декларацијата за заштита на податоците на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Вградени видеа на YouTube

Вметнуваме видеа на YouTube на нашата веб-страница. Оператор на соодветните приклучоци е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, Калифорнија 94066, САД (во натамошниот текст “YouTube”). YouTube, LLC е подружница на Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, САД

 

Социјални приклучоци

Социјалните приклучоци од давателите наведени подолу се користат на нашата веб-страница. Можете да ги препознаете додатоците со фактот дека тие се обележани со соодветното лого.

Преку овие приклучоци, информациите, кои може да вклучуваат и лични податоци, можат да бидат испратени до операторот на услугата и може да се користат од операторот. Ние спречуваме несвесно и несакано прибирање и пренесување на податоци до давателот на услуги со решение на дупли клик. Со цел да се активира посакуваниот социјален приклучок, тој прво мора да се активира со кликнување на соодветниот прекинувач. Само преку оваа активирање на приклучокот се активира собирање информации и нивно пренесување до давателот на услуги. Ние самите не собираме никакви лични податоци користејќи ги приклучоците за социјална помош или нивната употреба.

Ние немаме влијание врз тоа кои податоци собира активиран приклучок и како ги користи давателот. Во моментов мора да се претпостави дека ќе се воспостави директна врска со услугите на давателот и дека ќе бидат снимени и користени барем IP-адресата и информациите поврзани со уредот. Исто така, постои можност давателот на услуги да се обиде да зачува колачиња на користениот компјутер. Кои специфични податоци се снимаат и како се користат, погледнете ги информациите за заштита на податоците на соодветниот давател на услуги. Белешка: Ако сте најавени на Фејсбук во исто време, Фејсбук може да ве идентификува како посетител на одредена страница.

 

SSL-енкрипција

Со цел да се заштити безбедноста на вашите податоци за време на преносот, ние користиме најсовремени методи за криптирање (на пр. SSL) преку HTTPS.

Информации за вашето право на приговор според чл. 21 GDPR
Индивидуално право на приговор

Имате право, од причини што произлегуваат од вашата одредена ситуација, во секое време да се спротивставите на обработката на лични податоци што се однесуваат на вас, што се заснова на член 6 (1) (ѓ) GDPR (обработка на податоци засновано на мерење од интереси); ова исто така важи и за профилирање засновано врз оваа одредба во смисла на чл.4 бр. 4 GDPR.

Ако се спротивставувате, ние повеќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци освен ако не можеме да докажеме огромни легитимни причини за обработка што ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или обработката служи за тврдење, вежбање или одбрана на правни побарувања.