Студија: Затворањето предизвикува потешки срцеви удари

Студија: Затворањето предизвикува потешки срцеви удари

Голем број студии на врвни светски медицински научници покажаа одново и одново дека „Ковид-затворот“ не само што предизвикува огромна економска штета, туку и го оштетува здравјето на многу луѓе

Да не зборуваме за штетата за младите. Една нова студија на МедУни ИНсбург сега го покажува ова за срцевите удари.

На почетокот на пандемијата на короната, се претпоставуваше дека „колатералната штета“ поврзана со ограничувањата особено ги погодила луѓето со кардиоваскуларни заболувања.

Со податоците од студијата на МРТ во Инсбрук, оваа хипотеза сега може да се потврди: Пациентите со срцев удар претрпеа поголемо оштетување на срцевиот мускул за време на Ковид-19 пандемијата отколку во претходниот период. Студијата е објавена во престижниот весник Европски срцен журнал

Оваа студија обезбедува нови докази кои покажуваат значително зголемување на оштетувањето на миокардот кај пациентите примени за време на Ковид-19 пандемијата што е привремено поврзано со големи ограничувања на јавното здравје.

Миокарден инфаркт со СТ елевација се однесува на СТ сегментот, крив пресек на електрокардиограмот, чии промени имаат висока дијагностичка вредност во однос на протокот на крвта во срцевиот мускул, особено по инфаркт.

 

Графичкиот апстракт на студијата

Кај пациенти со СТЕМИ, сегашните податоци укажуваат не само на значително намалување на стапките на упатување и активирање на лабораториите за срцеви катетери, туку и доцнење на циркулацијата на крвта и зголемен психолошки стрес кај хоспитализираните лица, што на крајот доведува до поголема смртност за време на пандемијата и понатаму.

Новата студија на тимот предводен од Бернхард Мецлер и Себастијан Рајнштадлер од Универзитетската клиника за интерна медицина III, кардиологија и ангиологија ги испита ефектите од пандемијата и поврзаните ограничувања на јавниот живот врз сериозноста на инфарктот.

 

Срцевата МРИ дава сеопфатна слика

„Можевме да покажеме дека има зголемување на големината на инфарктот, особено за време на ограничувањата предизвикани од Ковид-19“, вели кардиологот Себастијан Рајнштадлер, опишувајќи го централниот наод на студијата во Инсбрук, за која вкупно 474 пациенти беа подложени на срцева магнетна резонанца неколку дена по акутниот настан.

Срцева магнетна резонанца (МРИ) е неинвазивен златен стандард за сеопфатна карактеризација на ткивото на миокардот по СТЕМИ, со што може многу прецизно да се одреди сериозноста на оштетувањето на ткивото.

И големината и тежината на инфарктот, што може да се визуелизира со срцева МНР во првата недела по СТЕМИ, се многу тесно поврзани со функционалното закрепнување на срцевиот мускул, идната хронична срцева слабост и, на крајот, кардиоваскуларната смртност.

Пациентите беа класифицирани и анализирани според периоди со и без Ковид-19 ограничувања во 2020 година и според периоди со Ковид-19 ограничувања во 2020 година, во споредба со соодветните периоди помеѓу 2015-2019 година.

„Согласно со прелиминарните студии кај пациенти со акутен миокарден инфаркт кои беа примени во болница за време на Ковид-19 ограничувањата, овие пациенти имаа значително подолго вкупно време на исхемија.

Ова се покажа и во споредбата на пациентите кои биле примени во 2020 година со оние кои биле лекувани во болницата помеѓу 2015 и 2019 година. За време на Ковид-19 ограничувањата за  во 2020 година, имаше значително зголемување на големината на инфарктот, поголема фреквенција и обем и повисока стапка во споредба со фазите без поголеми ограничувања во 2020 година“, објаснува првиот автор Иван Лехнер.

Иако се потребни повеќе истражувања за подобро разбирање на целосните ефекти на Ковид-19 врз пациентите со СТЕМИ, овие податоци јасно укажуваат на послаби краткорочни и долгорочни исходи кај овие пациенти.

Со оглед на тоа што квалитетот на лекувањето и истовремената терапија биле споредливи во сите периоди, причините за овој развој најверојатно се наоѓаат првенствено во ефектите предизвикани од пандемијата.

„Се сомневаме дека некои пациенти сакале по секоја цена да избегнат прием во болничката пандемија и само доцна или воопшто не го започнале синџирот на спасување.

Наглото намалување на бројот на пациенти со инфаркт примени во болница за време на ограничувањата што беа забележани во други студии, исто така, се вклопува во оваа слика“, сумираат авторите на студијата.

 

 

Игнорирање на штетата од затворањата

Оваа студија на МедиУни Инсбрук не е прва што предупредува на масивни штети од Ковид-затворот. Како и да е, затворањата постојано се наметнуваат од очигледно неучливи политичари.

Многу студии, како онаа на професорите од Стенфорд, ги разгледаа штетните ефекти од затворањата, како што се гладот, трендовите на зависност, пропуштените вакцини, зголемувањето на други болести од нефункционалните здравствени услуги, семејното насилство, намаленото ментално здравје и зголемените случаи на самоубиства како и мноштво економски последици со здравствени ефекти.

Очигледно, на одговорните политичари воопшто не им е грижа. Никаква корист никогаш не беше докажана во претходните затворања. Ова може да се види и кога се споредуваат државите во САД со и без зтворања.

Патем, (Lockdown) затворање е терминот што се користи за да се опише методот што се користи за враќање на мирот и тишината во затворите за време на немири.

Сподели ако ти се допаѓа
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on digg
Share on email
Share on print

АКТУЕЛНО

ОД ИСТА КАТЕГОРИЈА

ПОСТ НА ГОДИНАТА