Симнете ја нашата Андроид апликација

Скопје се приклучува во маршот за слободата

Скопје се приклучува во маршот за слободата

Што се протестите на светско ниво?

Демонстрациите на светски рамки (светски собири за слобода) е меѓународно синдициран протестен настан во заедницата посветен во нивните земји.

Протестите се координираат на децентрализиран начин користејќи меѓународен консензус за усогласување на датумот.

Сите настани управувани од организациите-членки на демонстрациите на светски рамки се мирни и аполитички.

На 24-ти Јули со почеток во 19 часот исто така ќе се приклучи и Скопје во протестите.

Маршот за слободата ќе се одржат во Скопје на плоштадот Македонија.

 

 

Зошто протестираме?

Заземаме став за 5 важни слободи:

• Слобода на говор.
• Слобода на движење.
• Слобода на избор.
• Слобода на собирање.
• Слобода на здравјето.

 

До министерот за здравство Венко Филипче, вашите изјави и намери/уцени ги кршат човековите права наведени во декларацијата на Обединетите Нации под точка 1,2,3,4,5,6,7,27,28,29 и 30  исто така во целост Нирнбершкиот законик 

Поради горенаведените причини под хитно ја очекуваме вашата оставка!

 

 

Декларацијата на Обединетите Нации е следната:

А/ РЕЗ / 217 A (III) 3

Член 1

Сите луѓе се родени слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се сретнат едни со други во духот на братството.

 

Член 2

Секој има право на сите права и слободи прокламирани во оваа декларација, без оглед на нивната раса, боја на кожа, пол, јазик, религија,-

политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг статус.

Не може да се прави разлика направено врз основа на политичката, правната или меѓународната позиција на земјата или областа на која припаѓа едно лице, -

без оглед дали е независно, е под старателство, нема самоуправа или е на друг начин ограничено во неговиот суверенитет.

 

Член 3

Секој има право на живот, слобода и безбедност на личноста.

 

Член 4

Никој не смее да се држи во ропство; Забрането е ропство и трговија со робови во сите нејзини форми.

 

Член 5

Никој не смее да биде подложен на тортура или сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување.

 

Член 6

Секој има право да биде признат дека има правна способност насекаде.

 

Член 7

Сите луѓе се еднакви пред законот и имаат право на еднаква заштита од законот без разлика.-

Сите имаат право на еднаква заштита од каква било дискриминација во кршење на оваа Декларација и од какво било поттикнување на таквата дискриминација.

 

Член 27

1. Секој има право слободно да учествува во културниот живот на заедницата, да ужива во уметноста и да учествува во научниот напредок и нејзините достигнувања.

2. Секој има право на заштита на интелектуалните и материјалните интереси што му припаѓаат на него како автор на научни дела, литература или уметност.

 

Член 28

Секој има право на социјален и меѓународен поредок во кој правата и слободите прокламирани во оваа декларација можат целосно да се реализираат.

 

Член 29

1. Секој има должности кон заедницата во која само е можен слободен и целосен развој на неговата личност.

2. При остварување на своите права и слободи, секој е предмет на само оние ограничувања што законот ги предвидува единствено со цел-

да обезбеди признавање и почитување на правата и слободите на другите и правичните барања на моралот, јавниот ред и општото добро во демократското општество.

3. Овие права и слободи во никој случај не смеат да се користат во спротивност со целите и принципите на Обединетите нации.

 

Член 30

Ништо во оваа Декларација нема да се толкува како давање на какво било право на која било земја,-

група или личност да се занимава со каква било активност или да изврши какво било дело насочено кон укинување на кое било од правата и слободите утврдени во оваа Декларација.

 

Сподели ако ти се допаѓа
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on digg
Share on email
Share on print

АКТУЕЛНО

НАЈЧИТАНО

ПОСТ НА ГОДИНАТА