Бранител на човекови права подготвува кривична пријава до МКС

„Бранител на човековите права (во смисла на резолуцијата 53/144 на ООН) Сара Лузија Хасел-Ројсинг подготвува кривична пријава до Меѓународниот кривичен суд (МКС) во Хаг за употреба на стратегијата за шок под маската на Корона. Станува збор за мерките што ја достигнале тежината на злосторството против човештвото (член 7 од Римскиот статут). На цивилите им се штети во рамките на обемна и систематска политика во форма на убиствени  индивидуални престапи, лишување од слобода, тортура, прогонство и сериозно нарушување на физичкиот или менталниот интегритет или физичко здравје. Овие шок мерки им служат на моќта, идеологијата и профитните интереси на различните приватни кругови што се преклопуваат.

 

Од гледна точка на бранителот на човековите права, главните нарушувачи на слободата се изолацијата на жителите и карантинот. ПеЦеЕр тестот кој служи како основа не е официјално потврден и затоа е медицински и правно сомнителен.

 

Состојбата на прогонството првенствено се исполнува со економско уништување на целата индустрија.

Ова исто така важи и за вознемиреноста и насоченото економско уништување на лекарите, новинарите, блогерите и активистите за човекови права. Од гледна точка на Хасел-Ројсинг, ова исто така влијае на децата, постарите граѓани и другите групи на населението кои се особено ранливи во контекст на другите факти.

 

Деактивирањето и бришењето на веб-страниците и каналите, како и индивидуалните видеа што појаснуваат за Сарс-Ков-2 или за шок мерките, од перспектива на бранителот на човековите права, можат објективно да бидат чин на соучесништво во злосторство против човештвото. На пример, спречува жртвите да бидат информирани, го олеснува продолжувањето на делата или го отежнува собирањето информации што се важни за гонењето на кривичните дела.

 

Тортурата се спроведува преку шок-мерките главно во форма на психолошка тортура (табела на проф. Бидерман според стр. 53 од „Извештајот за тортура“ 1975 година, Амнести Интернешнл), вклучувајќи изолација на тортура, монопол на перцепција, изложеност на закани и понижувања.

 

Пријавата треба да го насочи вниманието кон одговорните, кои манипулираат со перцепцијата на јавноста и носителите на одлуки и на оние во чии интереси се случува ова, рече Хасел-Ројсинг. „Според наши сознанија, има голем број прилично приватни сторители, од кои некои имаат свои луѓе во државните, медиумите и меѓународните центри за контрола, а точниот идентитет на некои од главните сторители веројатно ќе биде откриен само во текот на истрагата.

 

За да може МКС да покрене постапка и да ја утврди вината, потребно е да се објасни систематиката или проблемот со големи размери, а потребни се искази од повредените, нивните роднини или сведоци кои биле сведоци на придонес во злосторството.

 

Сведоците се повикани да контактираат со бранителот на човековите права или адвокатката Вивијан Фишер.

ПОСТ НА ГОДИНАТА
futvlogo1

Футв Медиа е самофинансиран медиум, известуваме целосно независно од политичките партии, државните институции и невладините организации.

Стапи во контакт со нас