Според „Нирнбершкиот Кодекс“, Ковид вакцинацијата треба под хитно да се укини

„Нирнбершкиот законик“ е список со десет критериуми содржани во пресудата за Судењето на докторите во Нирнберг (декември 1946 - август 1947) Овие критериуми укажуваат на условите што треба да ги исполнат експериментите извршени врз луѓе за да се сметаат за „прифатливи“ Токму според овие критериуми, судот осуди 16 обвинети од 23, осудени за вршење или учество во организација на незаконски медицински експерименти во грозни услови, особено врз затворениците на концентрационите логори. Списокот критериуми за законитоста на медицинските експерименти, земен од делот „Прифатливи искуства“ од пресудата, брзо кружеше на англиски јазик како „Нирнбершкиот законик“.

Нирнбершкиот законик во никој случај не е почетна точка за етичко и правно размислување за експериментирање врз човекот: тој рекапитулира принципи познати и прифатени многу пред пресудата, од најмалку на почетокот на 20 век.  Сепак, тоа е навистина првиот текст со универзално (меѓународно) тврдење на оваа тема. Така да, судот не судеше со измислени правила особено за судењето (што би било спротивно на сите начела на кривичното право), но според вообичаените правила општо прифатени „во цивилизираните народи“

 

Нирнбершкиот законик е следниот:

1. Доброволната согласност на човечкиот субјект е апсолутно неопходна. Ова значи дека засегнатото лице мора да има законски капацитет за согласност; дека мора да се стави во позиција да оствари слободна моќ на избор, без мешање на кој било елемент на сила, измама, принуда,  или други прикриени форми на присила или принуда; и дека мора да има доволно знаење и разбирање за тоа што повлекува, за да може да донесе информирана одлука. Оваа последна точка налага дека, пред да прифати позитивна одлука од субјектот на експериментот, треба да му се соопшти: природата, времетраењето и целта на експериментот; методите и средствата со коишто ќе се спроведуваа; сите непријатности и ризици што можат разумно да се очекуваат; и последиците по неговото здравје или личност, кои можат да се појават како резултат на неговото учество во експериментот. Обврската и одговорноста за проценка на квалитетот на согласноста ја има секоја личност која иницира, насочува или работи на експериментот. Ова е лична обврска и одговорност што не може да се делегира неказнето;

 

2. Искуството мора да биде такво за да дава резултати што се корисни за доброто на општеството, и се невозможни да се добијат со други методи или средства за студии, а не по случаен избор или непотребно по природа;

 

3. Експериментот мора да биде конструиран и основан на таков начин врз резултатите од експериментите врз животните и врз познавањето на природната историја на болеста или другиот проблем што се изучува, што очекуваните резултати ќе ја оправдаат изведбата на експериментот.

 

4. Експериментот мора да се спроведе на таков начин што ќе се избегнат непотребните страдања и повреди, физички и ментални;

 

5. Ниту еден експеримент не треба да се спроведува кога има априорна причина да се верува дека ќе настапи смрт или повреда на оневозможување; освен, можеби, во оние експерименти каде експерименталните лекари служат и како субјекти;

 

6. Нивото на ризик што треба да се преземе никогаш не треба да го надминува хуманитарното значење на проблемот што треба да се реши со експериментот;

 

7. Треба да се преземат мерки и да се обезбедат средства за да се заштити испитаникот од евентуални повреди, без оглед на мала повреда, слабост или смрт;

 

8. Експериментите треба да ги вршат само научно квалификувани лица. Мора да се бара највисок степен на професионална компетентност во текот на искуството на сите оние кои водат или учествуваат во тоа;

 

9. Во текот на експериментот, човечкиот субјект мора да биде слободен да го прекине експериментот ако достигне физичка или ментална состојба во која продолжението на експериментот му се чини невозможно;

 

10. Во текот на експериментот, научникот задолжен за него мора да биде подготвен да го прекине во секое време, доколку е наведен да верува, на компетентноста на највисоко ниво и внимателна проценка што се бара од него - дека продолжувањето на експериментот може да резултира со повреда, попреченост или смрт на испитаникот.

 

Според Нирнбешкиот кодекс вакцинацијата против Ковид-19 треба под хитно да се укини. Присилното вакцинирање исто така е нелегално неетички и злосторство против човештвото.

Ослободувањето од одговорноста за последиците од вакцинацијата на фармацевтските компании (Фајзер, Модерна, Астра Зенека, Бионтех) и сите други, според Нирнбешкиот Кодекс е невозможно и не може да остане неказнето.

 

За сторените злосторства во Индија и Африка, новиот д-р Менгеле досега требаше да биде осуден и затворен!

ПОСТ НА ГОДИНАТА
futvlogo1

Футв Медиа е самофинансиран медиум, известуваме целосно независно од политичките партии, државните институции и невладините организации.

Стапи во контакт со нас