Д-р Раинер Фуелмих -Тема: Корените на злото

Информатор досега анализирал 98 досиеја на пациенти - луѓе сериозно болни со КОВИД-19, дури и луѓе кои починале од КОВИД-19. Тој ни пријде со застрашувачки наоди: ниту едно од анализираните досиеја на пациенти не дозволува заклучок дека КОВИД-19 е причина за болест, па дури и смрт! Ова ја покажува криминалната енергија на некои од одговорните, што беше и веројатно се поттикнува и од финансиски стимулации.

Во некои случаи, анамнезата и псевдо-анамнезата беа намерно изманипулирани така што КОВИД-19 може да се документира како дијагноза или причина за смрт, очигледно по секоја цена.

Пе-Це-Ер-тестови, вредности на КТ, претходни болести, анамнеза - ниту еден случај не беше спроведен правилно. Во некои случаи, беа спроведени терапии со лекови, кои само по себе го зголемуваат ризикот од смрт, а во некои случаи може да доведоа до смрт.

Самиот наш информатор вели дека никогаш не сметал дека е можно вакво ниво на криминална и неетичка енергија.

 

Др. Рајнер Фуелмих

ПОСТ НА ГОДИНАТА
futvlogo1

Футв Медиа е самофинансиран медиум, известуваме целосно независно од политичките партии, државните институции и невладините организации.

Стапи во контакт со нас